Kalsit Tozu

Kalsit Tozu

Fiber Elyaf olarak Kalsit Tozu tedariğini yapmaktayız. Kompozit sektöründe üretilen parçalarda ürüne dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. SMC ve BMC kompozit üygulamalarında ürünün kırılganlık yapısını bozmamak ve mekanik dayanımını korumak için; Kalsit Tozu kullanım miktarları çok iyi ayarlanmalıdır.

Kalsit Tozu

Fiber Elyaf Kalsit Tozu

Kalsit Tozu

Kalsit tozu muhtelif kompozit uygulamalarında ürüne dolgu malzemesi olarak kullanılır.