Ctp Panel

Ctp Panel

Panel üretimi için farklı kalınlıklarda ctp ve ara katmanda yer alacak malzemenin seçiminde farklı ölçüler kullanılabilir.