Ctp Panel

Ctp Panel

Panel üretimi için farklı kalınlıklarda ctp kullanılır. Ara katmanda yer alacak malzemenin seçiminde farklı ölçüler kullanılabilir. 2 mm 3 mm 4 mm kalınlıklarda xps ve her iki yüzeyde 1,5 mm kalınlığında ctp levha kullanılır. Bu şekilde ideal paneller oluşur.